Koszty błędnych decyzji

Jest wiele badań, które pokazują jak kosztowne jest podjęcie błędnych decyzji w kontekście rekrutacji. W większości z nich, długoterminowe koszty rekrutacji niewłaściwej osoby szacowane są na 12-15 miesięcznych wynagrodzeń na danym stanowisku.

Według  badań, które przeprowadził Bradford D. Smart (Topgrading: How Leading Companies Win by Hiring, Coaching, and Keeping the Best People ) koszty te jeszcze wzrastają na stanowiskach kierowniczych:

  • Wynagrodzenie roczne poniżej 100,000 USD – szacowany koszt to 14-krotność miesięcznego wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie roczne w przedziale 100,000 – 250,000 USD – szacowany koszt to 28-krotność miesięcznego wynagrodzenia

Warto doprecyzować co to znaczy “błędna decyzja”. Nie chodzi tutaj bynajmniej o sytuację, w której zatrudniona osoba jest kompletnie niekompetentna. Smart w swoich badaniach określa najlepszych kandydatów jako „A players” – są to ci, którzy stanowią 10% najlepszych osób w danej dziedzinie na rynku. Błędną decyzją jest wg niego zatrudnianie osób przeciętnych, a nie najlepszych.

Na koszty nie w pełni optymalnych decyzji rekrutacyjnych składają się takie czynniki jak: spadek produktywności, brak skutecznego zarządzania, które emanuje na całą organizację, niższe morale w całym zespole. Ale najistotniejszym kosztem jest koszt niewykorzystanych szans biznesowych.

Rozważmy to na przykładzie stanowiska Dyrektora Sprzedaży. Załóżmy, że topowa osoba na tym stanowisku będzie w stanie wygenerować “tylko” 5% lepsze wyniki niż osoba przeciętna. Biorąc pod uwagę nawet niewielką spółkę o sprzedaży na poziomie 50 mln PLN daje to 2,5 mln zł różnicy w skali roku. 

Oczywiście stanowiska sprzedażowe są najłatwiej kwantyfikowalne, ale podobne symulacje można przeprowadzić w odniesieniu do jakiejkolwiek innej roli, np.:

  • Dyrektora Marketingu (co dla firmy oznacza o 5% lepiej wydatkowany budżet marketingowy czy 5% większa rozpoznawalność marki wśród grupy docelowej?);
  • Dyrektora Finansowego (co dla firmy oznacza o 5% lepsze wykorzystanie kapitału firmy?)
  • Dyrektora Łańcucha Dostaw (co dla firmy oznacza wyższa o 5% jakość dostawców, 5% krótszy czas dostawy albo 5% niższy koszt?)

Jeśli najlepsi w swoich dziedzinach są w stanie wygenerować wyniki tylko kilka procent lepsze od przeciętnych, koszt niezatrudnienia ich jest ogromny, nawet jeśli skupimy się tylko na łatwo kwantyfikowalnych obszarach. Pomnóżmy te wyniki przez kilka lat i nawet nie uwzględniając innych kosztów staje się jasne, że estymacje, które przedstawia Smart wyglądają dosyć konserwatywnie.


 „Umiejętność podejmowania właściwych decyzji odnośnie ludzi stanowi ostatnie istotne źródło przewagi konkurencyjnej, gdyż bardzo niewiele organizacji jest w tym bardzo dobrych.”

Peter Drucker

Bądź na bieżąco.
Otrzymuj powiadomienia o nowych treściach